Prohlídka nemovitosti

S podepsanou dohodou o zprostředkování je, následným krokem prohlídka nemovitosti v Chorvatsku a seznámení se se všemi dokumenty k nemovitosti. Pokud si pak na místě vyberete nemovitost z naší nabídky a rozhodnete se pro její koupi, uzavře se rezervační smlouva (rezervacijski ugovor), nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní (predugovor). Při jejím podpisu se uhradí dohodnutá suma – rezervace (kapara), obvykle 10 % z celkové ceny nemovitosti.