Uzavření Kupní smlouvy

Uzavření Kupní smlouvy (kupoprodajni ugovor) nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní (predugovor) následuje poté, co koupi formálně schválí právník, který prověří potřebnou dokumentaci k nemovitosti, původ nemovitosti, stavební povolení atd.

Následně prodávající po obdržení kupní ceny vydá kupujícímu dokument (tabularna izjava), kde výslovně prohlašuje, že obdržel celou kupní cenu a že souhlasí s tím, aby bylo vlastnické právo k nemovitosti převedeno na kupujícího. Pokud by po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní prodávající neplnil svůj závazek uzavřít kupní smlouvu, je povinen Vám kromě vrácení zálohy zaplatit i smluvní pokutu ve výši dvojnásobku složené zálohy. Pokud byste nesplnili svůj závazek Vy, složená záloha propadá prodávajícímu. Kupní cena se hradí vždy převodem mezi bankovními účty v eurech (EUR).

Když jsou splněny všechny náležitosti, je podepsána u notáře kupní smlouva, kterou pak notář registruje na katastru. Kupující nemusí být přítomen, může dát plnou moc svému právnímu zástupci, aby jej zastupoval při podpisu. Následně kupující uhradí kupní cenu, respektive její zbývající část. Tento výpis vás označuje jako vlastníka nemovitosti, až katastr dokončí registraci, jméno je zapsáno i v majetkovém listu. Vlastník nemovitosti je zapisován do katastru a také do zemské knihy, kterou vede Ministerstvo spravedlnosti a je rozhodující v případě určení vlastnictví. Katastr má pouze informační charakter.

Převod na katastru může trvat i několik měsíců, ale majitelem se kupující stává v okamžiku podpisu smlouvy a zároveň po úhradě celé kupní ceny.